rpl.bydgoszcz.com


Opis:
Projekt strony informacyjnej Akcji Region Pełen Lata 2014 organizowanej przez TVP Bydgoszcz
Status projektu: Zakończony
Typ projektu: Strona www
Termin realizacji: 04-06-2014
Technologia: PHP, Mysql
Zlecający: Mpi.pl
Realizacja online: http://rpl.bydgoszcz.com
Posted in and tagged , , .